OJZ 711 - Francouzština 1


Popis kurzu:

Kód: OJZ 711

Název: Francouzština 1

Zkratka: FR1

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A0 – A1⁻

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium francouzského jazyka a francouzské kultury.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A0 - tento kurz je určený naprostým začátečníkům.

Cíl: Poskytnout studentům základní informace o francouzském jazyce a frankofonním světě.

Obsah/charakteristika kurzu: Z jazykového hlediska je kurz zaměřen na osvojení si francouzské výslovnosti, pravopisných pravidel, základní mluvnice a slovní zásoby v rozsahu 1. - 3. lekce učebnice Connexions I. Dodatková cvičení k výše uvedeným problémům. Základní znalost reálií.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů a pravidelná účast na výuce.

Materiály:

  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /méthode de français/, Didier, Paris 2004
  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /cahier d´exercices/, Didier, Paris 2004

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.