OJZ 712 - Francouzština 2


Popis kurzu:

Kód: OJZ 712

Název: Francouzština 2

Zkratka: FR2

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A1⁻ - A1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium francouzského jazyka a francouzské kultury.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A1 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na kurz Francouzština 1.

Cíl: Prohloubit znalosti získané v předchozím kurzu, rozšířit slovní zásobu i znalost reálií.

Obsah/charakteristika kurzu: Opakování jazykových dovedností z kurzu Francouzština 1, nová gramatika a slovní zásoba v rozsahu 4. - 6. lekce učebnice Connexions I. Po dokončení kurzu budou studenti schopni vyjadřovat své myšlenky v budoucím čase /le futur proche/. Dodatková cvičení, reálie francouzsky mluvících zemí.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách a plnění domácích úkolů a pravidelná účast na výuce.

Materiály:

  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /méthode de français/, Didier, Paris 2004
  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /cahier d´exercices/, Didier, Paris 2004

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.