OJZ 713 - Francouzština 3


Popis kurzu:

Kód: OJZ 713

Název: Francouzština 3

Zkratka: FR3

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A1 – A2⁻

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium francouzského jazyka a francouzské kultury.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A1 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na kurz Francouzština 2.

Cíl: Upevnit získané vědomosti z předchozího kurzu Francouzština 2. Rozšířit gramatické znalosti, slovní zásobu a znalosti z reálií.

Obsah/charakteristika kurzu: Navázání na předchozí kurz Francouzština 2 a pokračování v učebnici Connexions I v rozsahu 7. - 9. lekce. Po dokončení kurzu budou studenti schopni vyjadřovat své myšlenky v minulém čase /le passée composé/ a naučí se tvořit a používat rozkazovací způsob /l´impératif/. Doplňkové materiály.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů a pravidelná účast na výuce.

Materiály:

  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /méthode de français/, Didier, Paris 2004
  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /cahier d´exercices/, Didier, Paris 2004

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.