OJZ 714 - Francouzština 4


Popis kurzu:

Kód: OJZ 714

Název: Francouzština 4

Zkratka: FR4

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A2⁻ - A2

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium francouzského jazyka a francouzské kultury.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A2⁻ - jedná se o kurz, který plynule navazuje na kurz Francouzština 3.

Cíl: Upevnit si získané dovednosti z předcházejícího kurzu Francouzština 3 dokončit učebnici Connexions I.

Obsah/charakteristika kurzu: Učební látka v rozsahu 10. - 12.lekce učebnice Connexions I. Po dokončení kurzu znalost budoucého času /le futur simple/ a spojovacího způsobu /le subjonctif/ pro vyjadřování českého „aby“. Důraz kladen na plynulé a samostatné vyjadřování písemné a ústní. Nácvik psaní kratších slohových prací. Doplňkové materiály, četba s porozuměním souvislého textu. Reálie francouzsky mluvících zemí.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů a pravidelná účast.

Materiály:

  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /méthode de français/, Didier, Paris 2004
  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I /cahier d´exercices/, Didier, Paris 2004

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.