OJZ 715 - Francouzština 5


Popis kurzu:

Kód: OJZ 715

Název: Francouzština 5

Zkratka: FR5

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A2 – B1⁻

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium francouzského jazyka a francouzské kultury.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A2 - jedná se o kurz, který plynule navazuje na kurz Francouzština 4.

Cíl: Tento kurz si klade za cíl velmi intenzivní procvičení již získaných vědomostí.

Obsah/charakteristika kurzu: Důraz bude kladen na plynulé vyjadřování ústní a písemné. Nácvik psaní slohových prací, čtení s porozuměním. Nová učební látka v rozsahu 1. - 4. lekce učebnice Connexions II. Nácvik nového minulého času /l´imparfait/ a doplnění použití spojovacího způsobu /le subjonctif présent/. Naučit se správné používaní minulých časů /l´imparfait , le passée composé/. Reálie frankofonních zemí.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Hranice úspěšného absolvování písemného testu je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů a pravidelná účast.

Materiály:

  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions II /méthode de français/, Didier, Paris 2004
  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions II /cahier d´exercices/, Didier, Paris 2004

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.