OJZ 716 - Francouzština 6


Popis kurzu:

Kód: OJZ 716

Název: Francouzština 6

Zkratka: FR6

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1⁻ - B1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium francouzského jazyka a francouzské kultury.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1⁻ - jedná se o kurz, který plynule navazuje na kurz Francouzština 5.

Cíl: Uzavřít cyklus kurzů Francouzština 1 – 6. Procvičit a doplnit gramatiku, slovní zásobu, doplnit nové informace z oblasti reálií, objasnit existující problémy.

Obsah/charakteristika kurzu: Letní semestr uzavírá blok kurzů francouzského jazyka dokončením 6. lekce učebnice Connexions II. Po ukončení tohoto kurzu budou studenti znát tři základní minulé časy ve francouzštině a jejich užití /le passée composé, l´imparfait, le plus-que-parfait/. Plynulé a samostatné vyjadřování myšlenek. Doplňkové materiály, reálie.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen písemnou zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů a pravidelná účast.

Materiály:

  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions I I/méthode de français/, Didier, Paris 2004
  • Mérieux, Y.Loiseau: Connexions II /cahier d´exercices/, Didier, Paris 2004

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.