OJZ 721 - Němčina 1


Kód: OJZ 721

Název: Němčina 1

Zkratka: NE1

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Kurz je určen všem studentům se zájmem o německý jazyk.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: Tento kurz je určen naprostým začátečníkům.

Cíl: Zvládnutí základních komunikativních dovedností

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na upevnění základní gramatiky (člen, slovesa, předložky, osobní a přivlastňovací zájmena), rozšíření a upevnění slovní zásoby. Vedle stanovené učebnice budou používány doprovodné materiály z učebnice Tangram atd. a z internetu (Mein Weg nach Deutschland). Během semestru se proberou první 3 lekce učebnice.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Zkouška na konci semestru – písemný test (úspěšné zvládnutí nad 70 %)
  • Ústní zkouška.

Materiály: Sprechen Sie Deutsch, díl 1: učebnice a nahrávka

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.