OJZ 732 - Ruština 2


Popis kurzu:

Kód: OJZ 732

Název: Ruština 2                         

Zkratka: RU2

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A1- – A1+

Kredity: 3                                                           

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium ruského jazyka.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A1(1) - Jedná se o kurz, který plynule navazuje na A1(0).

Cíl: Prohloubit znalosti získané v předchozím kurzu, rozšířit slovní zásobu i znalost reálií.

Obsah/charakteristika kurzu:

Obsah výuky se odvíjí od požadavků CEFR. Fonetika, nácvik rychlosti čtení, slovní zásoba, gramatika, reálie.

Hodnocení:

  • Závěrečná semestrální práce: PPT – prezentace.
  • Hodnocena je aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály: Nekolová: „Ruština nejen pro samouky“, lekce 9 - 17

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.