OJZ 121 - Bakalářská angličtina 2


Popis kurzu:

Kód: OJZ 121

Název: Bakalářská angličtina 2

Zkratka: BA2

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle CEFR: A2+ - B1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, jejichž úroveň je A2 a potřebují koncem semestru postoupit na úroveň B1.      

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A2+

Pro nové studenty doporučení na základě vstupního rozřazovacího testu.

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Hlavní náplní hodin je výuka gramatiky, tj. osvojení si základních gramatických pravidel, používání základních časů, funkcí a struktur/např. vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu atd. Součástí kurzu je i procvičování poslechových aktivit, čtení a výslovnosti.

Obsah/charakteristika kurzu: Hlavní důraz je kladen na výuku gramatiky. Jednotlivé gramatické struktury se probírají na pozadí obvyklých témat, tj. běžných každodenních situací spojených se slovní zásobou. Okruhy gramatiky a podrobný sylabus jsou k dispozici na webových stránkách Oddělení jazyků.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.