OJZ 221 Název: Bakalářská angličtina 2 NS


Popis kurzu:

Kód: OJZ 221

Název: Bakalářská angličtina 2 NS

Zkratka: BA 2 NS

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): A2+ – B1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří v zimním semestru absolvovali kurz BA2 nebo studenti, kteří již dosáhli úrovně A2 a potřebují procvičovat své dovednosti v oblasti poslechu, mluvení, čtení a psaní a zároveň chtějí rozšířit svou slovní zásobu.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR : A2+ – B1

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Studenti budou pracovat s obecnou i odbornou angličtinou, účastnit se diskusí a skupinové práce na úkolech, věnovat se poslechovým cvičením a psát krátké úkoly. Studenti si rozšíří slovní zásobu, obecnou i odbornou.

Obsah/charakteristika kurzu: Mluvení na každodenní témata, psaní běžných textů, role-play, miniprezentace, čtení, práce na slovní zásobě. Práce v kurzu zahrnuje individuální práci, práci ve dvojicích a skupinách, mluvení, čtení, poslech a psaní. V kurzu je zahrnuta práce s texty určenými pro bakalářskou zkoušku.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně. U slabších studentů je vyžadována intenzivnější příprava.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.