OJZ 131 - Bakalářská angličtina 3


Popis kurzu:

Kód: OJZ 131

Název: Bakalářská angličtina 3

Zkratka: BA3

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): B1+ – B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří v zimním semestru absolvovali kurz BAK 3 ZS, anebo studenti, kteří potřebují své znalosti a dovednosti ještě rozšířit a upevnit tak, aby v letním semestru pokročili na úroveň B2. Kurz není zaměřen na přípravu k bakalářské zkoušce, ale okruhy gramatiky a procvičované dovednosti mohou přispět k jejímu úspěšnému složení.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1+

Předpokladem je úspěšné zvládnutí kurzu BA3 v zimním semestru. Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Upevnit, doplnit a procvičit znalost gramatiky, zlepšit jazykové dovednosti a získat jistotu zejména v oblasti poslechu a čtení, rozšíření slovní zásoby.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy gramatiky a slovní zásoby (zejména slovesné časy, předložky a frázová slovesa). Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových a čtecích dovedností. Charakter práce je podobný jako pří přípravě na mezinárodní certifikáty. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci. Okruhy gramatiky a podrobný sylabus jsou k dispozici na stránkách Oddělení jazyků.

 

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje 2 - 3 hodiny přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.