OJZ 231 - Bakalářská angličtina 3 NS


Popis kurzu:

Kód: OJZ 231

Název: Bakalářská angličtina 3 NS

Zkratka: BA3 NS

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): B1+ – B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří v zimním semestru absolvovali kurz BA3 ZS, anebo studenti, kteří potřebují své znalosti a dovednosti ještě rozšířit a upevnit tak, aby v letním semestru pokročili na úroveň B2. Kurz není zaměřen na přípravu k bakalářské zkoušce, ale okruhy gramatiky a procvičované dovednosti mohou přispět k jejímu úspěšnému složení. Studenti budou číst obecně-odborné texty, procvičovat své dovednosti v oblasti mluvení a poslechu a psát krátké texty.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1+

Předpokladem jsou základní dovednosti (tedy Speaking, Reading, Listening a Writing) a znalosti slovní zásoby a gramatiky na úrovni B1, pro nové studenty doporučení na základě vstupního rozřazovacího testu. Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Studenti budou pracovat s obecně-odbornými texty, účastnit se skupinové práce na plnění úkolů, a psát krátké slohové úkoly. Rozšíří si svou obecnou slovní zásobu s určitým důrazem na obecně-odbornou literaturu.

Obsah/charakteristika kurzu: V kurzu je pokryta celá řada témat se zaměřením na dovednosti v oblasti čtení, rozšiřování slovní zásoby (zvl. Idiomatické výrazy a frázová slovesa). Mluvení a interpretace textu je nedílnou součástí kurzu. Plnění úkolů a skupinové aktivity jsou součástí téměř každé lekce. Přestože systematická výuka gramatiky není součástí tohoto kurzu, práce na určitých gramatických tématech může být v obsahu kurzu též zahrnuta. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a ve skupinách, procvičují se dovednosti v oblasti mluvení, poslechu, čtení a psaní.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (jednotliví lektoři určí počet povolených absencí)
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně. Slabší studenti budou pravděpodobně přípravě nuceni věnovat více času.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.