OJZ 722 – Němčina 2


Kód: OJZ 722

Název: Němčina 2

Zkratka: NE2

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: A1

Kredity: 3

Cílová skupina studentů: Kurz je určen všem studentům se zájmem o německý jazyk.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A1. Kurz plynule navazuje na Němčinu 1.

Cíl: Zvládnutí základních komunikativních dovedností

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na základní gramatiku (zájmena, imperativ, slovesa se změnou, předložky místa, plurál, hodinové údaje, způsobová slovesa, míra a množství, zájmena dieser a jeder), rozšíření a upevnění slovní zásoby (jídlo, bydlení a nakupování). Vedle stanovené učebnice jsou používány doprovodné materiály.

Během semestru se proberou 3 lekce: 4, 5, 6.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Zkouška na konci semestru – písemný test (úspěšné zvládnutí nad 70 %)
  • Ústní zkouška.

Materiály: Sprechen Sie Deutsch, díl 1, lekce 4-6: učebnice a nahrávka

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.