OJZ 200 - Bakalářská angličtina 1 NS pro úplné začátečníky


Popis kurzu:

Kód: OJZ 200

Název: Bakalářská angličtina 1 NS pro úplné začátečníky

Zkratka: BA1z NS

Délka trvání: jednosemestrální

Úroveň dle SERR (CEFR): A0 – A1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: úplní začátečníci

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: A0 - není vyžadována vstupní znalost.

Cíl: Studenti se učí základní slovní zásobu, základní jazykové dovednosti a zvláště poslech, čtení a mluvení.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu se studenti seznámí s vybranými základními okruhy slovní zásoby z různých oblastí a procvičí si je. Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových, čtecích a komunikačních dovedností. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava včetně jednoho slohového úkolů
  • Úspěšné zvládnutí testů dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.