OJZ 320 - English for Academic Purposes 2


Popis kurzu:

Kód: OJZ 320

Název: English for Academic Purposes 2

Zkratka: EAP 2

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Kurz je určen především studentům prvního ročníku magisterského studia, kteří se chystají skládat na konci studia zkoušku TOEFL. Jedná se o kurz navazující na English for Academic Purposes 1.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B2

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Rozšířit slovní zásobu a znalost gramatiky s důrazem na gramatiku a slovní zásobu používanou v kontextu obecného akademického jazyka, studenti získají povědomí o zákonitostech a specifikách akademické angličtiny a zlepší své komunikační dovednosti v akademickém kontextu. Jedná se o “další krok” k úspěšnému zvládnutí zkoušky TOEFL.

Obsah/charakteristika kurzu: V kurzu je pokryta úvodní slovní zásoba pro akademický jazyk. Budeme se rovněž zabývat důležitými oblastmi gramatiky, především těmi, které hrají důležitou roli v akademickém kontextu jako např. trpný rod, kondicionály, užití jmenných frází, spojovací výrazy apod. Pracuje se individuálně, ve dvojicích a ve skupinách.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

 

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Moodle portfolio – písemné úlohy a on-line cvičení
  • Portfolio slovní zásoby na https://quizlet.com/
  • Úspěšné zvládnutí závěrečného testu dle požadavků jednotlivých vyučujících

 

Kurz vyžaduje jednu až dvě hodiny přípravy týdně

Materiály: dostupné na Moodle

 

Další požadavky:

 

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.