OJZ 330 - TOEFL ITP Preparation. Grammar and Vocabulary


Popis kurzu :

Kód: OJZ 330

Název: TOEFL ITP Preparation. Grammar and Vocabulary

Zkratka: TOEFL GV

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 -C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Kurz je určen studentům, kteří na konci semestru chtějí skládat zkoušku TOEFL ITP.

Vstupní požadavky/úroveň studenta dle CEFR: B2
Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními typy úkolů v testu TOEFL ITP v části Structures and Written Expressions. Zahrnuty budou také dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí tohoto typu testu. Studenti si zdokonalí svou znalost gramatiky a slovní zásoby s důrazem na akademický jazyk. 

Obsah a charakteristika kurzu: Cvičení zahrnují celý přípravný kurz na test TOEFL – část Structures and Written Expressions se všemi typy testových otázek. Studenti si rovněž vyzkouší několik testů „nanečisto“. Pracuje se rovněž se slovní zásobou pro akademické účely. 

Hodnocení/zápočet/příprava: Jedná o přípravný kurz ke zkoušce, důraz je tedy kladen na docházku a pravidelnou přípravu. Závěrečný test se nepíše.
Minimální příprava je asi 1 hodina pro studenty na úrovni C1 a 2 hodiny pro studenty na úrovni B2.

Materiály: Cambridge Preparation for the TOEFL test, Longman Preparation Course for the TOEFL test, 400 Must-Have Words for the TOEFL. 

Další požadavky:

  • Tento kurz není možné absolvovat bez registrace online (STAG).