Menu

OJZ 330 - Magisterská angličtina 3


Kód: OJZ 330

Název: Magisterská angličtina 3

Zkratka: MA3

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Kurz je určen především studentům, kteří úspěšně absolvovali kurzy MA1 a MA2. Jedná se o závěrečný kurz magisterského studia, který připravuje na závěrečnou magisterskou zkoušku z angličtiny TOEFL. (část 2 a 3, gramatika a čtení). Kurz může být rovněž užitečný pro studenty doktorandského studia a ostatní zájemce, kteří se chystají skládat zkoušku TOEFL.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B2

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Studenti se seznámí s charakterem zkoušky TOEFL ITP, sekce struktury a čtení.

Obsah/charakteristika kurzu:  V kurzu si vyzkoušíte tři cvičné testy a podrobně se seznámíte s typem otázek, které se v testu vyskytují. Kurz se skládá z větší části z přednášek a individuální práce, presto však může být zařazena práce ve skupinách či dvojicích.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava

Kurz vyžaduje jednu až dvě hodiny přípravy týdně.

Materiály:  Studenti si na začátku semestru vytisknou materiály z Moodle.

Další požadavky:  Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.