OJZ 410 – Presentation Skills in English


OJZ 410 – Presentation Skills in English

Kód: OJZ 410

Název: Presentation Skills in English (Prezentační dovednosti v angličtině)

Zkratka: PS

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů:

Studenti magisterských i bakalářských oborů a doktorandi. Kurz je otevřen pro všechny studenty se zájmem o zdokonalení se v prezentačních dovednostech a akademických řečových dovednostech. Vítáni jsou i studenti z jiných fakult.

 

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR : B1 - B2

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Rozvoj řečnických a prezentačních dovedností studentů.

Obsah/charakteristika kurzu: Studenti vyvíjí strategie a metody, které jim pomáhají při přípravě a prezentaci akademických přednášek a powerpointových prezentací. Naučí se, jak se jasně vyjadřovat v angličtině, zaujmout publikum a odbourávat nervozitu. Po několika krátkých prezentacích získají studenti větší sebevědomí a nebude pro ně problém promluvit delší dobu před publikem. Budou zároveň schopni lépe analyzovat své silné a slabé stránky. V kurzu se vyžaduje jak samostatná, tak i kolektivní spolupráce.

Hodnocení/zkouška/příprava:

Získání kreditů:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce v hodinách
  • 3 krátké prezentace
  • Jedna delší prezentace

Kurz je určený primárně pro ty, kteří mají málo času na domácí přípravu a raději se učí během hodiny za pomocí učitele a aktivit se spolužáky.

Materiály: Veškeré materiály budou dostupné formou elearningu.

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.