OJZ 410 - Magisterská angličtina 1 NS


Kód: OJZ 410

Název: Magisterská angličtina 1 NS

Zkratka: MA1 NS

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2

Kredity: 2

Učitel/é:  Laura Haug

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Kurz je určen především studentům prvního ročníku magisterského studia jako úvod do studia akademické angličtiny. Studentům je doporučeno tento kurz navštěvovat společně s MA1, před kurzy MA2 a MA3.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B1

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Zdokonalit jazykové dovednosti v oblasti poslechu a mluvení, rozšířit slovní zásobu a zlepšit schopnost prezentovat a debatovat v cizím jazyce.

Obsah/charakteristika kurzu:  Studenti procvičují ústní dovednosti v angličtině. Součástí hodiny jsou také poslechy z autentických zdrojů, např. TED Talks. Studenti se účastní debat v skupinách čí dvojicích a připravují prezentace na témata, která si zvolí.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Domácí příprava
  • Tvorba posteru a prezentace

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně. Slabší studenti budou pravděpodobně přípravě nuceni věnovat více času.

Materiály:  Studenti budou na začátku kurzu informováni, kde je třeba stáhnout si a vytisknout jednotlivé materiály.

Další požadavky:  Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.