OJZ 420 - Academic Writing


Popis kurzu:

Kód: OJZ 420

Název: Academic Writing

Zkratka: AW

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti magisterského studia, kteří chtějí uspět při psaní eseje závěrečné magisterské zkoušky a všichni studenti, kteří chtějí zlepšit schopnost argumentace v psané angličtině.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B2-C1

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Kurz má tři cíle: pomoci studentům překonat strach ze psaní, pomoci studentům efektivně šířit své názory, a procvičovat složité větné struktury pro psaní v akademickém prostředí.

Obsah/charakteristika kurzu: Studenti napíší tři verze (drafts) jednoho argumentačního článku na vlastní téma. Klademe důraz na aktivity předcházející samotnému psaní, diskutujeme texty v hodinách, píšeme peer-reviews a procvičujeme větné struktury. Čtení materiálů a samotné psaní probíhá v rámci domácí přípravy a tak většinu času v kurzu strávíme diskuzí nad problematikou psaní a diskuzí nad texty studentů.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Splnění všech úkolů
  • Odevzdání závěrečné verze textu

Náročnost domácí přípravy se různí, před odevzdáním další verze textu to může být i několik hodin, ale v průměru je to 2 hodiny týdně.

Materiály: Oshima: Writing Academic English

 

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.