Menu

OJZ 420 - Magisterská angličtina 2 NS Academic Writing


Kód: OJZ 420

Název: Magisterská angličtina 2 NS Academic Writing

Zkratka: MA2

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle SERR: B2 – C1

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina student: Studenti magisterského studia, kteří chtějí uspět v části esej závěrečné magisterské zkoušky a všichni studenti, kteří chtějí zlepšit schopnost argumentace v psané angličtině.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR : B2 - C1

Předpokladem je úspěšné zvládnutí bakalářské závěrečné zkoušky z angličtiny. Pokud si jste zkoušku neskládali, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Kurz má tři cíle: pomoci studentům překonat strach ze psaní, pomoci studentům efektivně šířit své názory, a procvičovat složité větné struktury pro psaní v akademickém prostředí.

Obsah/charakteristika kurzu: Studenti napíší tři verze (drafts) jednoho argumentačního článku na vlastní téma. Klademe důraz na aktivity předcházející samotnému psaní, diskutujeme texty v hodinách, píšeme peer-reviews a procvičujeme větné struktury. Čtení materiálů a samotné psaní probíhá v rámci domácí přípravy a tak většinu času v kurzu strávíme diskuzí nad problematikou psaní a diskuzí nad texty studentů.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Splnění všech úkolů
  • Odevzdání závěrečné verze textu

Náročnost domácí přípravy se různí, před odevzdáním další verze textu to může být i několik hodin, ale v průměru je to 2 hodiny týdně.

Materiály: Oshima: Writing Academic English

Další požadavky:

Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.