Menu

OJZ 430 - Magisterská angličtina 3 NS - TOEFL Preparatory Course


Kód: OJZ 430

Název: Magisterská angličtina 3 NS - TOEFL Preparatory Course NS

Zkratka: MA 3 NS

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Kurz je určen především studentům, kteří úspěšně absolvovali kurzy MA1 a MA2. Jedná se o závěrečný kurz magisterského studia, který připravuje na závěrečnou magisterskou zkoušku z angličtiny TOEFL. (část 1 listening) Kurz může být rovněž užitečný pro studenty doktorandského studia a ostatní zájemce, kteří se chystají skládat zkoušku TOEFL ITP. Studenti zde rovněž zdokonalí své schopnosti komunikovat na úrovni akademického jazyka.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B2 – C1

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl:  Cílem kurzu je zdokonalit poslechové dovednosti studentů s důrazem na témata spojená s akademickým prostředím. (např. přednáška). Studenti upevní své konverzační dovednosti, především prezentaci kontroverzních témat a diskusi. Cílem je též rozšířit slovní zásobu studentů s důrazem na  frázová slovesa a  idiomatické výrazy. Studenti se take seznámí s typem otázek, které se v  testu TOEFL ITP (sekce poslech) vyskytují.

Obsah/charakteristika kurzu:  Studenti se seznámí s ústní částí magisterské zkoušky a prostřednictvím skupinové práce a práce ve dvojicích si nacvičí prezentaci, argumentaci a debatu na kontroverzní témata. Připraví se tak na ústní část magisterské zkoušky a nanečisto vyzkouší též poslechovou část zkoušky TOEFL.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

Zápočet je udělen za získání minimálně 70% z průběžných kvízů, testů, psaných a ústních prezentací. Přestože pravidelná docházka není vyžadována, bez ní je obtížné kurz úspěšně absolvovat.

Kurz vyžaduje jednu hodinu přípravy týdně pro student na úrovni B2 a 2-3 hodiny přípravy týdně pro studenty na úrovni B2.

Materiály: 

  • Cambridge  Preparation for the Toefl test, Canbridge Toefl CD (k dispozici v knihovně)
  • Longman  Preparation Course for the TOEFL test a CD (k dispozici v knihovně)

Studenti získají od vyučujícího informace o tom, kde si mají stáhnout a vytisknout materiály.

Další požadavky:  Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.