OJZ 430 - TOEFL ITP Preparation. Listening and Reading


Popis kurzu:

Kód: OJZ 430

Název: TOEFL ITP Preparation. Listening and Reading

Zkratka: TOEFL ITP

Délka trvání : 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 -C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Kurz je určen studentům, kteří na konci semestru chtějí skládat zkoušku TOEFL ITP.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B2
Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními typy úkolů v testu TOEFL ITP v oblasti poslechu a čtení. Studenti si zdokonalí své poslechové a čtenářské dovednosti s důrazem na vysokoškolská témata a přednášky. Seznámí se s mnoha frázovými slovesy a idiomatickými výrazy. Zahrnuty budou také dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí tohoto typu testu. 

Obsah/charakteristika kurzu:Cvičení zahrnují celý přípravný kurz na test TOEFL se všemi typy testových otázek v sekci Listening a v sekci Reading. Studenti si rovněž vyzkouší několik testů „nanečisto“. Kurz zahrnuje individuální práci, ale také práci ve dvojicích a skupinách. 

Hodnocení/zápočet/příprava:Jedná o přípravný kurz ke zkoušce, důraz je tudíž kladen na docházku a pravidelnou přípravu. Závěrečný test se nepíše.
Minimální příprava je asi 1 hodina pro studenty na úrovni C1 a 2 hodiny pro studenty na úrovni B2.

Materiály: Cambridge Preparation for the TOEFL test, Longman Preparation Course for the TOEFL test a CD (k dispozici také v knihovně).  

Další požadavky:

  • Tento kurz není možné absolvovat bez registrace online (STAG).