OJZ 450 – Scientific Writing


OJZ 450 – Scientific Writing

Kód: OJZ 450

Název: Scientific Writing (Kurz akademického psaní)

Zkratka: SW

Délka trvání: jeden semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti PřF JU

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR : B1 - B2

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Seznámit studenty se současnými pravidly akademického a vědeckého psaní, aby tak získali potřebné dovednosti pro psaní disertačních prací a vědeckých pojednání. Prohloubit povědomí o nebezpečí plagiarismů a pravidel souvisejících se správným citováním zdrojů informací. Provádět vzájemně zpětnou vazbu. Napsat abstrakt o délce 250 slov.

Obsah/charakteristika kurzu: Studenti si vyhledají odbornou stať charakteristickou pro jejich studijní obor, kterou budou nadále využívat jako hlavní materiál v kurzu. Budou analyzovat stylistické a jazykové aspekty zvoleného článku, aby se tak seznámili se současnými pravidly vědeckého psaní. Budou psát stručné přehledy konkrétních i smyšlených vědeckých pojednaní, a tím dále rozvíjet své dovednosti vědeckého psaní. Studenti budou pracovat ve skupinách i samostatně. Kurz je zakončen písemným zápočtem.

Hodnocení/zkouška/příprava:

Získání kreditů:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Splnění min. 8 písemných úkolů
  • Dosažení minimální 60% v písemném zápočtu.

Náročnost domácí přípravy se různí, ale v průměru je to cca 1 hodina týdně.

Materiály: Veškeré materiály budou dostupné formou elearningu.

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.