Menu

OJZ 525 - English for Science 1


Kód: OJZ 525

Název: English for Science 1

Zkratka: ES1

Délka trvání:  1 semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): B1 – B2  

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Studenti na úrovni B1-B2, kteří mají zájem věnovat se studiu odborného jazyka zaměřenou na přírodní vědy.

 Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1-B2

Pokud si svou úrovní nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Rozšířit, doplnit a procvičit znalost funkčního jazyka a slovní zásoby z oboru přírodních věd.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy slovní zásoby a funkčního jazyka z oboru přírodních věd. Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových, čtecích a konverzačních dovedností. Procvičování jazykových dovedností, slovní zásoby, funkčního jazyka a gramatiky probíhá v kontextu pracovního prostředí přírodovědných oborů. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Hodnocení/ zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Minimální hodnocení závěrečného testu 70%

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně.

Materiály:

  • Tamzen Armer : Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, Cambridge, 2011

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.
  • Studenti si obstarají lektorem požadovanou učebnici nebo její kopie.