OJZ 525 - English for Science 1


Popis kurzu:

Kód: OJZ 525

Název: English for Science 1

Zkratka: ES1

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): B1 – B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti na úrovni B1-B2, kteří mají zájem věnovat se studiu odborného jazyka zaměřenou na přírodní vědy.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1-B2

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Rozšířit, doplnit a procvičit znalost funkčního jazyka a slovní zásoby z oboru přírodních věd.

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy slovní zásoby a funkčního jazyka z oboru přírodních věd. Nedílnou součástí kurzu je práce na zlepšení poslechových, čtecích a konverzačních dovedností. Procvičování jazykových dovedností, slovní zásoby, funkčního jazyka a gramatiky probíhá v kontextu pracovního prostředí přírodovědných oborů. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí závěrečného testu dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.