OJZ 530 - English for the Workplace 1


Popis kurzu:

Kód: OJZ 530

Název: English for the Workplace 1

Zkratka: EWP 1

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1 – B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti na úrovni B1-B2, kteří mají zájem věnovat se studiu jazyka se zaměřením na angličtinu pro mezinárodní pracovní prostředí

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B1-B2

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Rozšířit, doplnit a procvičit znalost funkčního jazyka a slovní zásoby zaměřené na pracovní prostředí

Obsah/charakteristika kurzu: Prostřednictvím komunikativního přístupu si studenti procvičí a upevní vybrané okruhy slovní zásoby a funkčního jazyka z oblasti angličtiny pro pracovní prostředí. Součástí kurzu jsou oblasti jako základy obchodní korespondence v angličtině, psaní CV, emailů, telefonování, prezentační dovednosti, jednání, finance, propagace, marketing, konference a podobně. Studenti se rovněž seznámí se základními principy interkulturní komunikace v mezinárodním pracovním prostředí. Nedílnou součástí kurzu je procvičování poslechových, čtecích a konverzačních dovedností i gramatiky, jež probíhá v kontextu pracovního prostředí. Aktivity zahrnují práci ve dvojicích, skupinovou i individuální práci.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava
  • Úspěšné zvládnutí závěrečného testu dle požadavků jednotlivých vyučujících

Kurz vyžaduje minimálně hodinu přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.