OJZ 532 - English for Meetings and Social Skills


Popis kurzu:

Kód: OJZ 532

Název: English for Meetings and Social Skills – Project with Tampere University

Zkratka: EMSS

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle SERR (CEFR): B1+ – B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti na úrovni B1+, kteří májí zájem procvičit si své komunikační, argumentační a sociální dovednosti v autentickém pracovním prostředí.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1+

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Procvičování komunikačních a sociálních dovedností pro pracovní prostředí.

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz probíhá ve spolupráci s univerzitou ve finském Tampere. Skládá se z několika modelových jednání, jejichž cílem je najít lokaci pro společný podnik dvou obchodních firem. Během prvního týdne je studentům každé univerzity přidělena jedna obchodní společnost. V rámci této firmy se studenti rozdělí do 4 projektových týmů podle geografických oblastí a tyto týmy pak hledají vhodnou lokaci pro společný podnik. Všichni studenti si postupně vyzkoušejí roli předsedajícího schůze i roli zapisovatele. Během kurzu rovněž proběhnou dvě on-line schůze, kterých se společně zúčastní oba univerzitní týmy. Studenti procvičují jazyk v praxi.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Získání zápočtu:

 

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Splnění hodnocených součástí kurzu
  • Aktivní práce na hodinách
  • Domácí příprava

Kurz vyžaduje 2 - 3 hodiny přípravy týdně.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.