OJZ 540 - English for Autonomous Learning


Popis kurzu:

Kód: OJZ 540

Název: English for Autonomous Learning

Zkratka: EAL

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Studenti kombinovaného a denního studia, kteří mají zájem zlepšit svou jazykovou úroveň na základě svých individuálních potřeb, studenti výměnného pobytu Erasmus.

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: B1

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Prostřednictvím individuálního přístupu umožnit studentům rozvíjet jazykové dovednosti podle vlastních potřeb.

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz je založen na principech autonomního učení. Studenti pod vedením učitele samostatně plánují, určují si cíle a rozhodují, ve kterých důležitých oblastech se potřebují zlepšit. Jsou rovněž zapojeni do hodnocení procesu učení i dosažených výsledků. Studenti zlepšují své jazykové dovednosti v závislosti na svých individuálních potřebách a stávají se více nezávislými a spontánními uživateli jazyka.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Účast na skupinové výuce první a druhý týden semestru
  • Účast na zájmové skupinové práci – minimálně tři skupiny dle dohody na začátku kurzu
  • Individuální konzultace  3 x 15 minut
  • Vytvoření individuálního studijního plánu po dohodě s učitelem.
  • Studijní deník a portfolio

 

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.