Menu

OJZ 545 - English for TOEIC


Popis kurzu:

Kód: OJZ 545

Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEIC  Listening and Reading pro studenty

Zkratka: E4TOEIC

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1 - B2

Kredity: 2

Počet studentů: 15

Cílová skupina studentů: Studenti, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Listening and Reading

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: doporučená úroveň je B1 - B2, studenti na úrovni A2 mohou kurz navštěvovat po domluvě s vyučujícím

Pokud si nejste jisti, využijte test DIALANG nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Listening and Reading

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových testech si tyto strategie prakticky ověří. Kurz se zaměřuje se na rozvoj poslechu, čtení a dalších dovedností, rozšiřuje slovní zásobu a opakuje gramatické jevy. Kurz je veden v angličtině.

Hodnocení/ zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku

Materiály: Grant Trew: Tactics for TOEIC® Listening and Reading Test, Oxford University Press, 2007

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.
  • Studenti si obstarají lektorem požadovanou učebnici nebo její kopie.