OJZ 545 - English for TOEIC


Popis kurzu:

Kód: OJZ 545

Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro studenty B2

Zkratka: E4TOEIC B2

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1–B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: studenti především bakalářského stupně studia, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Listening and Reading

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: doporučená úroveň je B1.
Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Listening and Reading

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. Studenti se seznámí se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek, na vzorových položkách si tyto strategie prakticky ověří. Kurz se zaměřuje na rozvoj poslechu, čtení a dalších dovedností, ale zahrnuje i části zaměřené na upevnění gramatiky a rozvoj slovní zásoby. Kurz je veden v angličtině.

Hodnocení/zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku, práci v hodinách a splnění online testu nebo složení skutečné zkoušky TOEIC.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.