OJZ 546 - English for TOEIC C1


Popis kurzu:

Kód: OJZ 546

Název: Přípravný kurz na zkoušku TOEIC Listening and Reading pro studenty C1

Zkratka: E4TOEIC C1

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B2 – C1

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: studenti především magisterského stupně studia nebo studenti na úrovni B2–C1, kteří se chystají skládat zkoušku TOEIC Listening and Reading

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: Doporučená úroveň je B2.
Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíl: Příprava na zkoušku TOEIC Listening and Reading

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz připraví studenty na úspěšné složení zkoušky TOEIC. V první polovině kurzu se studenti seznámí s formátem zkoušky a se strategiemi přístupu k jednotlivým typům otázek a na vzorových položkách si tyto strategie prakticky ověří. Druhá polovina kurzu je zaměřena na rozšíření slovní zásoby a znalostí gramatiky dle volby studentů. Kurz se zaměřuje na rozvoj poslechu, čtení i dalších dovedností a je veden v angličtině.

Hodnocení/zápočet/příprava: Zápočet je udělen za docházku a splnění rozřazovacího testu online.

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.