OJZ 670 - Anglická konverzace, CEFR: B1-B2


Popis kurzu:

Kód: OJZ 670

Název: Anglická konverzace

Zkratka: ECON

Délka: 1 semestr

Úroveň: B1-B2

Kredity: 1

Cílová skupina studentů: Studenti, jejich angličtina je na dobré úrovni a kteří chtějí procvičit především své konverzační a vyjadřovací schopnosti v široké řadě témat.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: B1

Pokud si nejste jisti, využijte rozřazovací test nebo „CEFR self assessment grid“ na našich webových stránkách.

Cíle: Kurz si klade za cíl rozvinout studentovy dovednosti v mluvení, zvětšit rozsah jeho slovní zásoby a zvýšit jeho sebevědomí a schopnost rozumět mluvené angličtině.

Obsah/charakteristika kurzu: Důraz se klade především na povzbuzení studenta k co nejčastějšímu a nejplynnějšímu používání angličtiny, ať v rámci třídy, v párech či malých skupinkách. Kurz zahrnuje aktivity zaměřené na slovní zásobu,  prezentace a aktivity na čtení či poslech sloužící jako základ pro debaty a diskuze. Bude možno pracovat s video- a audiomateriály a jakýmikoli dalšími materiály souvisejícími se zájmy anebo studijními obory studentů.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Pravidelná účast (3 povolené absence)
  • Aktivní práce v angličtině na hodinách
  • Domácí příprava –  příprava materiálů pro diskuzi

 

Materiály: dostupné na Moodle

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.