OJZ 727 - Německá konverzace


Popis kurzu:

Kód: OJZ 727

Název: Německá konverzace

Zkratka: NEK

Délka trvání: 1 semestr

Úroveň dle CEFR: B1-B2

Kredity: 2

Cílová skupina studentů: Kurz je určen všem studentům se zájmem o německý jazyk.

Vstupní požadavky/úroveň studentů dle CEFR: Zájemci o kurs by měli mít znalosti na úrovni A2-B2.

Cíl: Udržování a rozvíjení získaných znalostí.

Obsah/charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby probíraných témat. Při rozvíjení konverzačních dovedností je velká pozornost věnována schopnosti uplatnit jazykové dovednosti v diskusi. Texty mimo učebnici seznamují s akademickým a novinovým stylem. Gramatika je zařazena doplňkově jako opakování z kursů Němčina 1-6 a zčásti nově (trpný rod, infinitivní vazby, odvozování).

Během semestru se probere 5-6 lekcí učebnice Kontakte a 1-2 témata z jiných zdrojů.

Hodnocení/zápočet/příprava:

Zápočet na konci semestru za:

  • aktivní účast ve výuce
  • domácí přípravu
  • písemný test na konci semestru
  • pravidelnou účast (3 povolené absence)

Materiály:

  • Deutsche Konversation Kontakte
  • (Věra Höppnerová, Ekopress 2005): učebnice a nahrávka

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.