OJZ 733 - Ruština 3


Popis kurzu:    

Kód: OJZ 733

Název: Ruština 3                        

Zkratka: RU3

Délka trvání: 1 semestr           

Úroveň dle CEFR: A1+- A2-

Kredity: 3                                       

Cílová skupina studentů: Všichni studenti, kteří mají zájem o studium ruského jazyka a absolvovali předešlý základní kurz

Vstupní požadavky/úroveň student dle CEFR: A1   Jedná se o kurz, který plynule navazuje na Ruštinu 2.

Cíl: Upevnit získané vědomosti z předchozího kurzu RU 2.

Obsah/charakteristika kurzu:

Obsah výuky se odvíjí od požadavků CEFR (Evropského jazykového rámce - viz materiály uvnitř systému Moodle). Fonetika, nácvik rychlosti čtení, slovní zásoba, gramatika, reálie.

Hodnocení/zápočet/příprava:

  • Kurz je zakončen kombinovanou (ústní a písemnou) zkouškou, hranice úspěšného absolvování je 70%.
  • Hodnocena je i aktivní práce při hodinách, plnění domácích úkolů, pravidelná účast (3 povolené absence).

Materiály:

Doporučená literatura:

Nekolová „Ruština nejen pro samouky“ (audio)

Tatiana Kozlová „Dogovorilis“ (plus audio)

  1. Balcar „Ruská gramatika v kostce“,
  2. Čára „Ruská mluvnice pro střední školy“.

Cvičebnice ruské gramatiky (plus audio) (Polyglot),

М.А.Шелякин «Справочник по русской грамматике»,

  1. Хавронина «Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих»,
  2. Хавронина, А.Широченская «Русский язык в упражнениях»

Rozkovcová „Cvičení z ruského tvarosloví“.

Д.Д.Беляев «Русский язык в таблицах, схемах, комментариях»

И.М. Пулькина «Краткий грамматический справочник по русской грамматике»

И.М. Пулькина, Е.Б.Захапа-Некрасова «Русский язык. Практическая грамматика с упражнениями»

А.В.Терещенко «История культуры русского народа»

Igor Akimuškin „Nerozluštěné záhady přírody“

True Stories of The Great Escapes, p.222 – 332 – The Long Walk, Slavomir Rawicz as told to Ronald Downing – a další povídky.

 

Další požadavky:

  • Kurz není možné navštěvovat bez registrace ve STAGu.