Přehled jazykových kurzů


Pro zjištění své přibližné jazykové úrovně je dobré si udělat některý z rozřazovacích testů (placement test), jichž je na internetu volně dostupných celá řada. Některé takové testy najdete v na stránce Rozřazovací test nebo sekci Self-assessment v dokumentu pdf Self-study Weblinks dostupném na webu OJZ.

Níže je seznam doporučených kurzů. Studenti si ale mohou zapsat jakékoliv kurzy dle svého uvážení.

Základní kurzy – bakalářské studium – obecná angličtina

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Český učitel Rodilý mluvčí (NS = native speaker)
A0 – A2 OJZ 100 a OJZ 101 – BA 1 pro úplné začátečníky
A1 – A2 OJZ 110 a OJZ 111 – BA 1 OJZ 210 a OJZ 211 – BA 1 NS
A2 – B1 OJZ 120 a OJZ 121 – BA 2 OJZ 220 a OJZ 221 – BA 2 NS
B1 – B2 OJZ 130 a OJZ 131 – BA 3 OJZ 230 a OJZ 231 – BA 3 NS

Základní kurzy – magisterská angličtina – akademický jazyk

Pro studenty, kteří volí TOEFL ITP

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Kurzy
B2 – C1 OJZ 310 – English for Academic Purposes 1 OJZ 410 – Presentation Skills in English
B2 – C1 OJZ 320 – English for Academic Purposes 2 OJZ 440 – Debate and Discussion
B2 – C1 OJZ 330 – TOEFL ITP Preparation. Grammar and Vocabulary OJZ 430 – TOEFL ITP Preparation. Listening and Reading
B2 – C1 OJZ 420 - Academic Writing
B2 – C1 OJZ 450 - Scientific Writing

Základní kurzy – magisterská angličtina – praktický jazyk

Pro studenty, kteří volí TOEIC L&R

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Kurzy
B1+ – C1 OJZ 530 – English for the Workplace 1 OJZ 410 – Presentation Skills in English
B1+ – C1 OJZ 531 – English for the Workplace 2 OJZ 440 – Debate and Discussion
B1+ – C1 OJZ 532 – English for Meetings and Social Skills OJZ 420 – Academic Writing
B2 – C1 OJZ 546 – English for TOEIC C1

Doktorandské studium

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Kurzy
B2 – C1 OJZ 500 – Doktorandská angličtina

.

Studenti mají povinnost složit před závěrečnou doktorandskou zkouškou zkoušku TOEFL. Jako přípravu doporučujeme zapsat si kurzy MA 3 Příprava na TOEFL, v případě potřeby i další kurzy magisterské angličtiny.

Doplňkové a speciální kurzy

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Kurzy
B1 – B2 OJZ 520 a OJZ 521 – English for IT
B1 – B2 OJZ 525 a OJZ 526 – English for Science
B1 – B2 OJZ 530 a OJZ 531 – English for the Workplace
B1 – B2 OJZ 532 - English for Meetings and Social Skills
A2 – C1 OJZ 540 – English for Autonomous Learning
B1 – B2 OJZ 545 – English for TOEIC B2
B2 – C1 OJZ 546 – English for TOEIC C1
B2 – C2 OJZ 555 – English for Intercultural Communication
B2 – C1 OJZ 546 – English for TOEIC C1
B2 – C1 OJZ 600 – BA 4 idiomatický jazyk
B2 – C1 OJZ 610 – BA 4 praktický jazyk
B1 – B2 OJZ 630 – Academic Writing for Crossborder Studies
B1 – B2 OJZ 670 – Anglická konverzace, CEFR: B1-B2
A2 – B2 OJZ 680 – Blokový přípravný kurz na TOEIC Listening and Reading
B2 – C1 OJZ 682 – Blokový přípravný kurz na TOEFL ITP

Další jazyky

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Kurzy
Čeština A0 – A1 OJZ 550 – Čeština pro cizince
– "Survival" Czech for Foreigners
Španělština A0 – B1 OJZ 701 – Španělština 1 OJZ 702 – Španělština 2
OJZ 703 – Španělština 3 OJZ 704 – Španělština 4
OJZ 705 – Španělština 5 OJZ 706 – Španělština 6
Francouzština A0 – B1 OJZ 711 – Francouzština 1 OJZ 712 – Francouzština 2
OJZ 713 – Francouzština 3 OJZ 714 – Francouzština 4
OJZ 715 – Francouzština 5 OJZ 716 – Francouzština 6
Němčina A0 – B1 OJZ 721 – Němčina 1 OJZ 722 – Němčina 2
OJZ 723 – Němčina 3 OJZ 724 – Němčina 4
OJZ 725 – Němčina 5 OJZ 726 – Němčina 6
OJZ 727 – Německá konverzace
Ruština A0 – A2 OJZ 731 – Ruština 1 OJZ 732 – Ruština 2
OJZ 733 – Ruština 3 OJZ 734 – Ruština 4