Menu

Přehled jazykových kurzů


Pro zjištění své přibližné jazykové úrovně je dobré si udělat některý z rozřazovacích testů (placement test), jichž je na internetu volně dostupných celá řada. Mnoho takových testů najdete v sekci Self-assessment v dokumentu pdf Self-study Weblinks dostupném na webu OJZ.

Základní kurzy – bakalářské studium – obecná angličtina

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Český učitel Rodilý mluvčí (NS = native speaker)
A0 – A2 OJZ 100 a OJZ 101 – BA 1 pro úplné začátečníky
A1 – A2 OJZ 110 a OJZ 111 – BA 1 OJZ 210 a OJZ 211 – BA 1 NS
A2 – B1 OJZ 120 a OJZ 121 – BA 2 OJZ 220 a OJZ 221 – BA 2 NS
B1 – B2 OJZ 130 a OJZ 131 – BA 3 OJZ 230 a OJZ 231 – BA 3 NS

Základní kurzy  - magisterské studium – akademická angličtina

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Český učitel Rodilý mluvčí
B2 – C1 OJZ 310 – MA 1 OJZ 410 – MA 1 NS
B2 – C1 OJZ 320 – MA 2 OJZ 420 – MA 2 NS Academic Writing
B2 – C1 OJZ 330 – MA 3 Příprava na TOEFL: Structures and Reading OJZ 430 – MA 3 NS příprava na TOEFL: Listening, Speaking

Doktorandské studium

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Kurz
B2 – C1 OJZ 500 – Doktorandská angličtina

.

Studenti mají povinnost složit před závěrečnou doktorandskou zkouškou zkoušku TOEFL. Jako přípravu doporučujeme zapsat si kurzy MA 3 Příprava na TOEFL, v případě potřeby i další kurzy magisterské angličtiny.

Doplňkové a speciální kurzy

Vstupní – výstupní úroveň dle SERR Kurz
B1 – B2 OJZ 520 a OJZ 521 – English for IT
B1 – B2 OJZ 525OJZ 526 – English for Science
B1 – B2 OJZ 530 a OJZ 531 – English for the Workplace
B1 – B2 OJZ 545 – English for TOEIC
B1 – B2 OJZ 670 – Anglická konverzace, CEFR: B1-B2
B2 – C1 OJZ 600 – BA 4 idiomatický jazyk
B2 – C1 OJZ 610 – BA 4 praktický jazyk
A2 – B2 OJZ 680 – Blokový přípravný kurz na TOEIC Listening and Reading
B2 – C1 OJZ 682 – Blokový přípravný kurz na TOEFL ITP
B2 – C1 OJZ 650 – Technical Writing
A2 – C1 OJZ 540 – English for Autonomous Learning
A0 – A1 OJZ 550 – Čeština pro cizince / "Survival" Czech for Foreigners
B2 – C2 OJZ 555 – English for Intercultural Communication