• Age‐related differences in the translational landscape of mammalian oocytes

  Nová publikace v časopisu Aging Cell vycházející ze spolupráce Alexandra W. Bruce a Lenky Gahurové s Andrejem Šušorem z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově.
 • Wwc2 is a novel cell division regulator during preimplantation mouse embryo lineage formation and oogenesis

  Giorgio Virnicchi a jeho kolegové z laboratoře vedené Alexandrem Brucem právě publikovali článek o identifikaci nového regulátoru buněčného dělení Wwc2 během preimplantační tvorby embryonální linie a oogeneze myších embryí.
 • Genetika změny živné rostliny: Mšice si chrání své symbionty

  Petr Nguyen z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci ve své nové vědecké studii sledovali genetické změny, k nimž vedla změna hostitelské rostliny mšice broskvoňové (Myzus persicae).
 • Winners of Image Competition 2019

  Podívej se na vítězné snímky
 • Identifying the Translatome of Mouse NEBD-Stage Oocytes via SSP-Profiling; A Novel Polysome Fractionation Method

  In the new publication with colleagues at Charles University (Prague), Czech Academy of Sciences (IAPG - Libechov) and the University of Edinburgh (UK), Alexander W. Bruce and Lenka Gahurová report a new method of polysome profiling (applicable to downstream RNA-Seq to detect polysome associated mRNAs undergoing translation) from biologically scarce material (e.g. NEBD mouse oocytes).O katedře

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Katedra vznikla 1. 8. 2016 sloučením Katedry molekulární biologie a Katedry genetiky. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském programu Biologie, v magisterském programu Experimentální biologie a doktorském oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Většina výzkumných projektů je zaměřena na funkční analýzu genů, která je prováděna na různých modelových i nemodelových organizmech. Studenti doktorských a magisterských programů jsou školeni v nejmodernějších metodách molekulární genetiky, cytogenetiky a genomiky. Studenti všech stupňů studia se od začátku podílejí na výzkumných projektech, zahrnujících například funkční charakterizaci genů, studium biodiverzity nebo evoluci chromosomů, a to v úzké spolupráci s ústavy Biologického centra AVČR.

O fakultě