Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu
  • Publikace ve Frontiers in Cell & Developmental Biology - Pablo Bora a Alexander W. Bruce

  • Krejčová a Bajgar - eLife

    Publikace Gabriely Krejčové a Adama Bajgara v prestižním časopise eLife...
  • Genom obaleče jablečného a jeho chemická ekologie

  • The general mRNA exporters Mex67 and Mtr2 play distinct roles in nuclear export of tRNAs in Trypanosoma brucei

  • Gen Maleness-on-the-Y a určení pohlaví u škůdce vrtule velkohlavé
O katedře

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Katedra vznikla 1. 8. 2016 sloučením Katedry molekulární biologie a Katedry genetiky. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském programu Biologie, v magisterském programu Experimentální biologie a doktorském oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Většina výzkumných projektů je zaměřena na funkční analýzu genů, která je prováděna na různých modelových i nemodelových organizmech. Studenti doktorských a magisterských programů jsou školeni v nejmodernějších metodách molekulární genetiky, cytogenetiky a genomiky. Studenti všech stupňů studia se od začátku podílejí na výzkumných projektech, zahrnujících například funkční charakterizaci genů, studium biodiverzity nebo evoluci chromosomů, a to v úzké spolupráci s ústavy Biologického centra AVČR.

O fakultě