Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu
 • 2018 Scientific Image Competition

 • Jak fungují proteinové „stroje“ v buněčných elektrárnách eukaryotických organismů

  Novou studii parazitologů vybral prestižní časopis Current Biology jako stěžejní článek aktuálního čísla...
 • Retreat 2018

 • Pohlavní chromosomy W a Z u skvrnopásníka angreštového.

  Nová publikace Magdy Zrzavé a kolegů v časopise Genes.
 • Jak se nakládá s energií během imunitní reakce?

  V PloS Pathogens vyšel nový článek Adama Bajgara a Tomáše Doležala
 • 2017 Image Competition

  Winners of the Departmental Image Competition 2017 organized by Alex BruceO katedře

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Katedra vznikla 1. 8. 2016 sloučením Katedry molekulární biologie a Katedry genetiky. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském programu Biologie, v magisterském programu Experimentální biologie a doktorském oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Většina výzkumných projektů je zaměřena na funkční analýzu genů, která je prováděna na různých modelových i nemodelových organizmech. Studenti doktorských a magisterských programů jsou školeni v nejmodernějších metodách molekulární genetiky, cytogenetiky a genomiky. Studenti všech stupňů studia se od začátku podílejí na výzkumných projektech, zahrnujících například funkční charakterizaci genů, studium biodiverzity nebo evoluci chromosomů, a to v úzké spolupráci s ústavy Biologického centra AVČR.

O fakultě