Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu
 • Identifying the Translatome of Mouse NEBD-Stage Oocytes via SSP-Profiling; A Novel Polysome Fractionation Method

 • Publikace ve Frontiers in Cell & Developmental Biology - Pablo Bora a Alexander W. Bruce

  Publikace ve Frontiers in Cell & Developmental Biology - Pablo Bora a Alexander W. Bruce
 • Krejčová a Bajgar - eLife

  Publikace Gabriely Krejčové a Adama Bajgara v prestižním časopise eLife...
 • Genom obaleče jablečného a jeho chemická ekologie

  Petr Nguyen a Martina Dalíková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jejich kolegové z početného mezinárodního vědeckého týmu zmapovali uspořádání genomu obaleče jablečného na úrovni chromozomů, které zahrnuje i pohlavní chromozom Z a část pohlavního chromozomu W
 • The general mRNA exporters Mex67 and Mtr2 play distinct roles in nuclear export of tRNAs in Trypanosoma brucei

  Tým Zdeňka Parise publikoval studii v časopisu Nucleic Acid Research, v které identifikovali nové kandidáty odpovědné za transport tRNA u Trypanosoma brucei. Gratulujeme!!!O katedře

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Katedra vznikla 1. 8. 2016 sloučením Katedry molekulární biologie a Katedry genetiky. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském programu Biologie, v magisterském programu Experimentální biologie a doktorském oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Většina výzkumných projektů je zaměřena na funkční analýzu genů, která je prováděna na různých modelových i nemodelových organizmech. Studenti doktorských a magisterských programů jsou školeni v nejmodernějších metodách molekulární genetiky, cytogenetiky a genomiky. Studenti všech stupňů studia se od začátku podílejí na výzkumných projektech, zahrnujících například funkční charakterizaci genů, studium biodiverzity nebo evoluci chromosomů, a to v úzké spolupráci s ústavy Biologického centra AVČR.

O fakultě