• Katedra má nového vedoucího

  Petr Nguyen je novým vedoucím Katedry molekulární biologie a genetiky
 • Nabídka Bc a Mgr projektu

  Nabídka Bc a Mgr projektu
 • GAJU Travel Awards

  GAJU Travel Awards
 • Age‐related differences in the translational landscape of mammalian oocytes

  Nová publikace v časopisu Aging Cell vycházející ze spolupráce Alexandra W. Bruce a Lenky Gahurové s Andrejem Šušorem z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově.
 • Wwc2 is a novel cell division regulator during preimplantation mouse embryo lineage formation and oogenesis

  Giorgio Virnicchi a jeho kolegové z laboratoře vedené Alexandrem Brucem právě publikovali článek o identifikaci nového regulátoru buněčného dělení Wwc2 během preimplantační tvorby embryonální linie a oogeneze myších embryí.O katedře

Vedoucí katedry: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.

Katedra vznikla 1. 8. 2016 sloučením Katedry molekulární biologie a Katedry genetiky. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském programu Biologie, v magisterském programu Experimentální biologie a doktorském oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Většina výzkumných projektů je zaměřena na funkční analýzu genů, která je prováděna na různých modelových i nemodelových organizmech. Studenti doktorských a magisterských programů jsou školeni v nejmodernějších metodách molekulární genetiky, cytogenetiky a genomiky. Studenti všech stupňů studia se od začátku podílejí na výzkumných projektech, zahrnujících například funkční charakterizaci genů, studium biodiverzity nebo evoluci chromosomů, a to v úzké spolupráci s ústavy Biologického centra AVČR.

O fakultě