Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Pohlavní chromosomy W a Z u skvrnopásníka angreštového.

Nová publikace Magdy Zrzavé a kolegů v časopise Genes.


Před 112 lety Doncaster a Raynor publikovali článek o zvláštní dědičnosti světlé formy (“lacticolor”) skvrnopásníka angreštového, Abraxas grossulariata, která se vyskytovala častěji u samic, a na základě těchto pozorování představili koncept samičí heterogamie (tj. pohlavní chromosomy ♀WZ/♂ZZ a odvozené systémy). Pohlavní chromosomy však během dalších cytogenetických analýz nalezeny nebyly. Nám se to s využitím moderních technik molekulární cytogenetiky podařilo, pohlavní chromosomy WZ jsme identifikovali a analyzovali nejen u A. grossulariata, ale i u příbuzného druhu A. sylvata. Chromosomy W obou druhů jsou vysoce degenerované a složené převážně ze sekvencí specifických pro samice, které se však mezi těmito druhy značně liší. Naše výsledky naznačují rychlou molekulární divergenci nezávislým šířením různých repetitivních sekvencí během 9,5 milionu let dlouhé evoluce obou druhů. Náš článek byl vybrán pro titulní stranu červnového čísla časopisu Genes:

Zrzavá M., Hladová I., Dalíková M., Šíchová J., Õunap E., Kubíčková S., Marec F. (2018) Sex chromosomes of the iconic moth Abraxas grossulariata (Lepidoptera, Geometridae) and its congener A. sylvata. Genes 9 : 279.

Skvrnopásník angreštový, Abraxas grossulariata (photo Andrej Makara) a jeho pohlavní chromosomy W a Z.

Skvrnopásník angreštový, Abraxas grossulariata (photo Andrej Makara) a jeho pohlavní chromosomy W a Z. (a) Divoká forma A. grossulariata,(b) Bivalent chromosomů W a Z ve stádiu  pachytene meiotické profáze I. Chromosom W je označen pomocí FISH se zelenou malovací sondou, červeně jsou označené oblasti s geny pro ribosomální RNA (rDNA), kolem kterých se utváří jadérka (na schématu jako šedé kruhy). (c) Chromosomy v mitotické metafázi. Chromosom W byl identifikován pomocí FISH s malovací sondou (na obrázku není ukázána). Měřítko = 10 μm.