Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Genom obaleče jablečného a jeho chemická ekologie


Petr Nguyen a Martina Dalíková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jejich kolegové z početného mezinárodního vědeckého týmu zmapovali uspořádání genomu obaleče jablečného na úrovni chromozomů, které zahrnuje i pohlavní chromozom Z a část pohlavního chromozomu W. Svoji studii publikovali v časopise Nature Communications, gratulujeme!

Jejich cílem bylo přispět k zodpovězení klíčových otázek o obaleči jablečném, včetně příčin jeho úspěchu v šíření a v invazi do sadů po celém světě, mechanismů jeho stále výraznější rezistence vůči používaným insekticidům, a rovněž genetické podstaty rychlé adaptace obaleče na velmi odlišná prostředí.


Obrázek: Fanghao Wan et al. 2019

Výzkum vedl například k odhalení duplikace olfaktorického genu obaleče OR3, která souvisí se schopností obaleče využívat těkavé látky kairomony a feromony k nalezení živných rostlin a sexuálních partnerů. Badatelé rovněž nalezli stovky míst s mutací jediné báze v sekvenci DNA (SNP, podle anglického single nucleotide polymorphisms), které mohou souviset s rezistencí vůči insekticidům. Byly mezi nimi i tři mutace SNP v sekvenci promotoru genu CYP6B2. Autoři studie experimentálně prokázali pomocí vypnutí genu CYP6B2 metodou RNA interference (RNAi), že produkt tohoto genu podstatně snižuje citlivost obaleče vůči insekticidům deltamethrinu a azinfos-methylu. (zdroj: http://www.prirodoveda.cz/vyzkum/genom-obalece-jablecneho-a-jeho-chemicka-ekologie.html?fbclid=IwAR02cupGwsgTAcjNNRB3G56w0_5knYzZejaWkXRdNkFONjN1RmG00yOtB2M)

Wan, F., Yin, C., Tang, R., Chen, M., Wu, Q., Huang, C., Qian, W., Rota-Stabelli, O., Yang, N., Wang, S., Wang, G. Zhang, G., Guo, J., Gu, L., Chen, L., Xing, L., Xi, Y., Liu, F., Lin, K., Guo, M., Liu, W., He, K., Tian, R., Jacquin-Joly, E., Franck, P., Siegwart, M., Ometto, L., Anfora, G., Blaxter, M., Meslin, C., Nguyen, P., Dalíková, M., Marec, F., Olivares, J. Maugin, S., Shen, J., Liu, J., Guo, J., Luo, J., Liu, B., Fan, W., Feng, L., Zhao, X., Peng, X., Wang, K., Liu, L., Zhan, H., Liu, W., Shi, G., Jiang, C., Jin, J., Xian, X., Lu, S., Ye, M., Li, M., Yang, M., Xiong, R., Walters, J. R., Li, F. 2019. A chromosome-level genome assembly of Cydia pomonella provides insights into chemical ekology and insecticide resistence. Nature Communications 10: 4237.