Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Hormonální řízení metamorfózy vysvětluje původ hmyzí kukly


Marek Jindra publikoval review v časopise Phil Trans R Soc B, kde předkládá endokrinologické důkazy podporující homologii mezi juvenilními stadii hmyzu s nedokonalou a dokonalou proměnou 

Popis obrázku: Alternativní hypotézy pro evoluční vztah mezi stadii holometabolního hmyzu a stadii předka s nedokonalou proměnou (uprostřed). Vlevo: Holometabolní larvy vznikly 'de-embryonizací' (žlutá) přičemž vývoj hemimetabolních larev byl komprimován do stadia kukly (oranžová). Vpravo: Hemi- i holometabolní larvy se líhnou ve stejném stadiu, kukla vznikla modifikací pozdního stadia hemimetabolní larvy (zelená). Kresby: Martina Hajduskova (www.biographix.cz).  

'Zázračná' proměna housenek v krásné motýly zaměstnává myslitele od Aristotela. Zvláště záhadný je původ kukly, přechodného stadia mezi housenkou a dospělým motýlem, která charakterizuje hmyz s dokonalou proměnou (holometabolie). Debata pokračuje dodnes. Tematické vydání Philosophical Transactions of the Royal Society B, publikované 26. srpna 2019, konfrontuje dvě historické teorie na původ dokonalé proměny. Jedna z hypotéz vidí larvy holometabolního hmyzu jako časně vylíhlá embrya, jejichž přerušený vývoj pokračuje ve stadiu kukly, jež dle teorie odpovídá všem juvenilním stadím předka s proměnou 'nedokonalou' (hemimetabolie). Konkurenční názor vychází ze skutečnosti, že larvy obou typů hmyzu opouštějí vajíčka ve stejné fázi embryogeneze, a kuklu považuje za homologní vůči pozdnímu stadiu hemimetabolní larvy, ze které se postupnou modifikací vyvinula. Náš článek podporuje tuto druhou hypotézu především na základě posledních objevů v oblasti hormonální regulace vývoje hmyzu (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0064), zčásti získaných v naší laboratoři. (zdroj: https://www.entu.cas.cz/cz/novinky/novinka/4988/)

přístup k článku: https://www.entu.cas.cz/en/staff/profile/276-marekjindra/