Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Kryptická diverzita a chromozomální evoluce štírů v Alpách


Petr Nguyen se svými spolupracovníky se zaměřili na cytogenetické a molekulárně fylogenetické analýzy, aby zjistili proměnlivost a populační strukturu dnešních populací štírů, jak na úrovni chromozomální, tak i genetické.

Fylogenetická analýza tří druhů štírů rodu Euscorpius. Kredit: Štundlová et al. 2019.

Tým prostudoval tři druhy štírů podrodu Euscorpius (Alpiscorpius) z Alp, konkrétně štíra západoalpského (Euscorpius alpha), štíra julskoalpského (Euscorpius gamma) a štíra hladkého (Euscorpius germanus). Výzkum zahrnoval celkem 149 jedinců štírů ze 74 lokalit. 

Jejich výzkum odhalil, že zmíněné druhy alpských štírů mají na úrovni populací velmi proměnlivé uspořádání chromozomů, a také se liší umístěním sekvencí pro 18S rDNA na chromozomech. Rozdíly na úrovni chromozómů odpovídají v případě štíra západoalpského a hladkého třem a u štíra julskoalpského čtyřem geografickým rasám. Fylogenetické analýzy, které byly založené na sekvencích mitochondriální DNA pro 16S rRNA a COI, a také jaderné DNA pro 28S rDNA, odhalily existenci celkem deseti výrazně oddělených linií. Tyto linie vykazují rysy lokálního endemismu, a také ukazují na přítomnost doposud nerozlišných kryptických druhů štírů. Podle molekulárního datování tyto kryptické druhy alpských štírů vznikly během pliocénu a pleistocénu, tedy zřejmě v souvislosti s cykly ledových dob. Jejich vznik pravděpodobně doprovázely přestavby uspořádání genomu. (zdroj: https://www.prf.jcu.cz/veda/nase-objevy/krypticka-diverzita-a-chromozomalni-evoluce-stiru-v-alpach.html)

Štundlová, J., Šmíd, J., Nguyen, P., Šťáhlavský, F. 2019. Cryptic diversity and dynamic chromosome evolution in Alpine scorpions (Euscorpiidae: Euscorpius). Molecular Phylogenetics and Evolution 134: 152–163.

přístup k článku: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790318303282?via%3Dihub