Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Pohlavní chromozomy můr nadčeledi Gelechioidea


Petr Nguyen a Irena Provazníková se svými kolegy pátral po přítomnosti neopohlavních chromozomů v genomech můr nadčeledi Gelechioidea. Tým si ke svému výzkumu vybral sedm zástupců reprezentujících pět čeledí této skupiny, které získali buď z laboratorních chovů, nebo z přírodních populací.

Obrázek: Cytogenetická analýza studovaných můr. Kredit: Paladino et al. 2019.

Analýzy studovaných genomů ukázaly, že jsou v nich přítomné neopohlavní chromozomy. U společného předka nadčeledi Gelechioidea došlo ke splynutí s původním chromozomem 7 a v případě zástupců tribu Gnoreschemini došlo ještě ke druhém splynutí pohlavních chromozomů s původním chromozomem 27. Výzkum potvrdil, že u motýlů, kteří představují nejpočetnější známou skupinu se samičím heterogametickým pohlavím (WZ/ZZ), se neopohlavní chromozomy ve skutečnosti vyskytují poměrně často. Neopohlavní chromozomy tedy nejsou vázané z valné většiny jen na druhy se samčím heterogametickým pohlavím (XX/XY). Výsledky rovněž potvrzují hypotézu, podle které vznik neopohlavních chromozomů souvisí s ekologickou specializací můr a vznikem nových druhů. (zdroj: https://www.prf.jcu.cz/veda/nase-objevy/pohlavni-chromozomy-mur-nadceledi-gelechioidea.html)

Paladino, L. Z. C., Provazníková, I., Berger, M., Bass, C., Aratchige, N. S., Lopez, S. N., Marec, F., Nguyen, P. 2019. Sex Chromosome Turnover in Moths of the Diverse Superfamily Gelechioidea. Genome Biology and Evolution 11: 1307–1319.

přístup k článku: https://academic.oup.com/gbe/article/11/4/1307/5432649