Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

O katedře

Katedra molekulární biologie a genetiky, PřF JU


Účastníci retreatu katedry 2017

Katedra vznikla 1. 8. 2016 sloučením Katedry molekulární biologie a Katedry genetiky. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském programu Biologie, v magisterském programu Experimentální biologie a doktorském oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Většina výzkumných projektů, které jsou realizovány na katedře, je zaměřena na funkční analýzu genů, která je prováděna na různých modelových i nemodelových organizmech. Studenti všech stupňů studia jsou školeni v nejmodernějších metodách buněčné biologie, molekulární genetiky, cytogenetiky a genomiky. Studenti se od začátku podílejí na výzkumných projektech, zahrnujících například funkční charakterizaci genů, studium biodiverzity nebo evoluci chromosomů, a to v úzké spolupráci s ústavy Biologického centra AVČR.