Prezentace magisterských a bakalářských studentů

Prezentace studentů, kteří vypracovávají své bakalářské a diplomové práce pod Katedrou molekulární biologie a genetiky PřF JU


Datum a rozpis prezentací bude aktualizován.