RNDr. Magda Zrzavá, Ph.D.

zástupkyně vedoucího Katedry molekulární biologie a genetiky


Laboratoř molekulární cytogenetiky ENTÚ AVČR

Telefon: +420 387 775 282; +420 387 775 249
E-mail: magda.zrzava@gmail.com

více viz. ENTÚ AVČR