Molekularizace biologických oborů


PROJEKT: Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU 2010-2013

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Vytvoření laboratoře pro praktickou výuku studentů

Nově zavedené či inovované kurzy v rámci projektu:

  • Základy moderní biologie
  • Molekulární ekologie
  • Základní metody molekulární biologie
  • Pokročilé metody molekulární biologie
  • Metody mikrobiální molekulární ekologie
  • Metody molekulární biologie v rostlinné ekologii a systematice
  • Půdní mikrobiologie
  • Molekulární metody v ekologii půdy a vody
  • Biogeografie

Pořízení molekulárně-biologického softwaru GENEIOUS pro všechny studenty a zaměstnance PřF JU a Biologického centra AVČR.