Doktorské studium

Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika


V našem programu máme více než 50 PhD studentů, z nichž polovina je zahraničních. Studenti se podílejí na špičkových vědeckých projektech, jejich práce se nedávno objevily například v časopisech eLife nebo Current Biology (podívej se na Research Achievements). Studenti využívají skvělého zázemí fakulty a několika ústavů akademie věd, mají přístup k jednomu z nejlépe vybavených středisek elektronové mikroskopie v ČR, konfokálním mikroskopům, metabolomických a proteomických center (fakulta například disponuje nejmodernějším přístrojem „Bruker Daltonics timsTOF Pro“ pro proteomiku ve střední Evropě). Studenti si mohou vybrat z různých kurzů a každý týden se účastní katedrového semináře, kde prezentují zvaní přednášející. Jednou ročně pořádáme pro PhD studenty katedrový retreat, který je skvělou příležitostí prezentovat svou práci a potkat se na celý víkend ve velmi neformální atmosféře. Každý rok také pořádáme pro studenty soutěž o nejlepší vědecký obrázek.

Aktuální informace pro zájemce o studium:

Podávání příhlášek do 22. 6. 2020, příjímací řízení budou probíhat v druhé polovině července.

Informace o programu:

Garant oboru: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Složení oborové rady

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Opatření děkana D62 - O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU (PDF)

Literární rešerše - pravidla pro studenty prvního ročníku Ph.D. studia (PDF v AJ)

Státní zkouška - na co se připravit (PDF v AJ)

Další informace o studiu v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika jsou k dispozici v anglickém jazyce.