Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Doktorské studium

Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika


Garant oboru: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Doktorské studium je realizováno především vypracováním doktorské dizertace v rámci projektů vědeckých skupin přímo na PřF JU a skupin úzce spojenými s katedrou molekulární biologie a genetiky, ale také dalších vědeckých skupin na PřF a akademických ústavech (ENTÚ, PARÚ, ÚMBR, MBÚ). Studenti si též mohou rozšířit znalosti a dovednosti nejen v nabízených doktorských předmětech. Další informace o studiu v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika jsou k dispozici v anglickém jazyce.

Složení oborové rady

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Opatření děkana D62 - O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU (PDF)