Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Oborová rada


Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Předseda oborové rady: Doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
telefon: 38 777 2229 e‐mail:
tomas.dolezal@prf.jcu.cz

Zástupce: Prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ PaÚ Č. Budějovice)

Členové oborové rady:
MVDr. Martin Anger, Ph.D.
(ÚŽFG AV ČR Liběchov)
doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU Ostrava)
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR ‐ PaÚ Č. Budějovice)
Prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (BC AV ČR ‐ PaÚ Č. Budějovice, PřF JU)
RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (BC AV ČR – ÚMBR České Budějovice)
Prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR Třeboň)
Prof. RNDr. František Marec, CSc. (BC AV ČR ‐ EntÚ Č. Budějovice)
Prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
Doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc. (BC AV ČR ‐ ÚMBR Č. Budějovice)
RNDr. Martin Tichý, Ph.D. ( MBÚ AV ČR Třeboň)
RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
Prof. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (PřF UK Praha)
Prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK Praha)
Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. (BC AV ČR – ÚMBR České Budějovice, PřF JU)