Oborová rada


Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Předseda oborové rady: Doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU)
telefon: 38 777 2229 e‐mail:
tomas.dolezal@prf.jcu.cz

Zástupce: Prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR ‐ PaÚ Č. Budějovice)

Členové oborové rady:
MVDr. Martin Anger, Ph.D. (CEITEC Brno)
doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU Ostrava)
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR ‐ PaÚ Č. Budějovice)
Prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (BC AV ČR ‐ PaÚ Č. Budějovice, PřF JU)
RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (BC AV ČR – ÚMBR České Budějovice)
Prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR Třeboň)
Prof. RNDr. František Marec, CSc. (BC AV ČR ‐ EntÚ Č. Budějovice)
Prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
RNDr. Martin Tichý, Ph.D. ( MBÚ AV ČR Třeboň)
RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
Prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK Praha)