Magisterské studium


Magisterský obor Experimentální biologie

Specializace: Molekulární a buněčná biologie a genetika, garant: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Studenti absolvují přednášky a praktické kurzy nezbytné pro uplatnění nejen v moderním biologickém výzkumu, ať už základním, biomedicínském či aplikovaném, ale i v praxi ve forenzních a nemocničních laboratořích. Cílem je vychovat samostatné absolventy, kteří se orientují v nejmodernějších přístupech molekulární biologie a genetiky a jsou schopni zpracovat a prezentovat výsledky vědecké práce.

Vstupní minimum:
UCH 036 Biochemie I.
KBE 012 Biostatistika nebo KME 062 Statistika v preklinickém a klinickém výzkumu
KMB 240 Genetika
KMB 245 Cvičení z genetiky
KZO 212 Vývojová biologie
KMB 023 Základy buněčné biologie
KMB 250 Molekulární biologie nebo KMB 758 Molecular Biology and Genetics I.
KMB 601 Biologie buňky II. (do roku 2016 to byly Základy buněčné biologie KMB 023)
KMB 608 Základní metody molekulární biologie

Výstupní minimum:
FBI 885 Zadání magisterské práce
KMB 603 Pokročilé metody molekulární biologie
KMB 615 Bioinformatika pro biology nebo KMB 613 Bioinformatics for biologists (v angličtině)
KMB 180 Seminář mag. oborů
KMB 616 Epigenetika a regulace genové exprese (v češtině sudé roky) nebo KMB 618 Epigenetics and regulation of gene expression (v angličtině liché roky)
KMB 604 Cytogenetika
KMB 705 Populační a evoluční genetika
FBI 881 Magisterská diplomová praxe
OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny

Povinně volitelné předměty - 5 předmětů z následujícího výběru:
KMB 696 Molekulární genetika modelových organismů a člověka
KMB 708 Genetika člověka
KMB 221 Evoluční genetika živočichů
KMB 222 Forenzní genetika a biologie (blokově, dle zájmu může být jen jednou za dva roky)
KMB 251 Genetická toxikologie
KMB 243 Základy biotechnologií u živočichů (blokově, jednou za dva roky v lichém roce v LS)
KMB 777 Evoluční genomika (blokově, jednou za dva roky v lichém roce)
KMB 242 Reprodukční genetika člověka (jednou za dva roky v sudém roce)
KZO 230 Fyziologie živočichů a člověka
KMB 225 Bakteriální genetika (blokově v ZS)
KMB 617 Vývojová biologie živočichů a člověka

Prezentace studentů
Studenti jsou povinni během svého magisterského studia každý rok jednou prezentovat svou práci (opatření děkana D48). Student si v daném semestru, kdy chce prezentovat, zapíše kurz KMB 180 Seminář mag. oborů genetika (garant Aleš Horák). Seminář probíhá společně pro bakaláře i magistry blokově (o termínu bude informovat garant během semestru), jeden seminář je věnován přípravě, jak dobře prezentovat, a pak podle počtu zapsaných studentů v několika blocích probíhají prezentace studentů. Zápočty z tohoto kurzu slouží jako ověření povinnosti prezentovat. 

Státní závěrečná zkouška v magisterském oboru Experimentální biologie

specializace: Molekulární a buněčná biologie a genetika

Patra (rozsah definovaný předměty):

1. PATRO: Obecná biologie (Biochemie, Genetika, Základy buněčné biologie, Vývojová biologie, Základní metody molekulární biologie)

2. PATRO: Molekulární a buněčná biologie a genetika (Molekulární biologie, Cytogenetika, Epigenetika, Bioinformatika, Biologie buňky II., Pokročilé metody molekulární biologie)

3. PATRO na výběr z následujících možností:
Experimentální biologie (Fyziologie živočichů a člověka, Molekulární genetika modelových organismů a člověka, Genetická toxikologie, Bakteriální genetika)
Vývojová biologie (Fyziologie živočichů a člověka, Molekulární genetika modelových organismů a člověka, Reprodukční genetika člověka, Vývojová biologie živočichů a člověka),
Genetika živočichů (Evoluční genetika živočichů, Genetika a cytogenetika člověka, Základy biotechnologií u živočichů, Molekulární genetika modelových organismů a člověka)
Evoluční genetika (Evoluční genomika, Evoluční genetika živočichů, Populační genetika, Genetická toxikologie)
Genetika člověka (Forenzní genetika a biologie, Genetika a cytogenetika člověka, Reprodukční genetika člověka).