Nabídka studentských prací

Unikátní vlastnosti mitoribosomů u trypanosom

Typ práce: Magisterská Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Gahura, Ph.D.

Ribosomy jsou molekulární mašinerie nezbytné pro všechny formy života. V mitochondriích původce spavé nemoci, Trypanosoma brucei, se však ribosomy výrazně odlišují od všech ostatních forem. V naší skupině využíváme široké spektrum buněčných a biochemických metod k objasnění unikátních strukturních vlastností trypanosomálních mitoribosomů a jejich prekurzorů.

Přečíst celé

Vedoucí prací