Katedra molekulární biologie a genetiky
Department of molecular biology and genetics
Menu

Vědecké skupiny


Vědecké skupiny na PřF JU:

Laboratoř molekulární integrativní fyziologie drozofily (vedoucí Tomáš Doležal)

Laboratoř využívá mušku octomilku - Drosophila melanogaster - jako model pro zkoumání meziorgánové komunikace, která ovlivňuje distribuci živin do různých orgánů a buněk během rozličných životních situací.

Laboratoř biologie časného savčího vývoje (vedoucí Alexander Bruce)

Laboratoř se snaží porozumět molekulárním mechanismům časného vývoje myšího embrya, zejména diferenciaci prvních linií buněk a obecně základním procesům formování životaschopných oocytů.

Laboratoř vývojové biologie (vedoucí Alena Krejčí)

Laboratoř zkoumá energetický stav buňky jakožto potenciální regulátor aktivity Notch dráhy. K tomu využívá genetického modelu mušky octomilky.

Laboratoř molekulární cytogenetiky (vedoucí Petr Nguyen)

Laboratoř se zabývá studiem struktury, funkce a evoluce chromozomů hmyzu a jiných členovců, zejména využitím přístupů molekulární cytogenetiky.

Přidružené vědecké skupiny na ústavech AVČR:

PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV:

Laboratoř molekulární biologie prvoků (vedoucí Julius Lukeš)

Laboratoř funkční biologie protist (vedoucí Alena Panicucci Zíková)

Laboratoř RNA biologie prvoků (vedoucí Zdeněk Paris)

Laboratoř evoluční protistologie (vedoucí Miroslav Oborník)

Laboratoř environmentální genomiky (vedoucí Aleš Horák)

Laboratoř molekulární ekologie a evoluce (vedoucí Jan Štefka)

Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů (vedoucí Libor Grubhoffer)

Laboratoř imunologie vektorů (vedoucí Petr Kopáček)

ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV

Laboratoř molekulární genetiky (vedoucí Michal Žurovec)

Laboratoř vývojové genetiky (vedoucí Marek Jindra)

Laboratoř molekulární cytogenetiky (vedoucí František Marec)

Laboratoř molekulární chronobiologie (vedoucí David Doležel)

Laboratoř výzkumu telomer (vedoucí Radmila Čapková Frydrychová)

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV - CENTRUM ALGATECH, TŘEBOŇ

Laboratoř fotosyntézy - Biosyntéza a funkce fotosyntetických pigmentů (vedoucí Roman Sobotka)

Epigenetika rostlin (vedoucí Iva Mozgová)

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV - Centrum nanobiologie a strukturní biologie, Nové Hrady

Laboratoř buněčné biologie (vedoucí Josef Lazar)