Vědecké skupiny


Vědecké skupiny na PřF JU:

Laboratoř molekulární integrativní fyziologie drozofily (vedoucí Tomáš Doležal)

Laboratoř využívá mušku octomilku - Drosophila melanogaster - jako model pro zkoumání meziorgánové komunikace, která ovlivňuje distribuci živin do různých orgánů a buněk během rozličných životních situací.

Laboratoř biologie časného savčího vývoje (vedoucí Alexander Bruce)

Laboratoř se snaží porozumět molekulárním mechanismům časného vývoje myšího embrya, zejména diferenciaci prvních linií buněk a obecně základním procesům formování životaschopných oocytů.

Laboratoř vývojové biologie (vedoucí Alena Krejčí)

Laboratoř zkoumá energetický stav buňky jakožto potenciální regulátor aktivity Notch dráhy. K tomu využívá genetického modelu mušky octomilky.

Laboratoř chromozomiky (vedoucí Petr Nguyen)

Laboratoř se zabývá studiem struktury a evoluce genomu hmyzu a jiných členovců, zejména využitím přístupů molekulární cytogenetiky a srovnávací genomiky.

Skupina Adama Bajgara - Dmel macrophages squad

Skupina zkoumá úlohu makrofágů v regulaci homeostáze drozofily

Přidružené vědecké skupiny na ústavech AVČR:

PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV:

Laboratoř molekulární biologie prvoků (vedoucí Julius Lukeš)

Laboratoř funkční biologie protist (vedoucí Alena Panicucci Zíková)

Laboratoř RNA biologie prvoků (vedoucí Zdeněk Paris)

Laboratoř evoluční protistologie (vedoucí Miroslav Oborník)

Laboratoř environmentální genomiky (vedoucí Aleš Horák)

Laboratoř molekulární ekologie a evoluce (vedoucí Jan Štefka)

Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů (vedoucí Libor Grubhoffer)

Laboratoř imunologie vektorů (vedoucí Petr Kopáček)

ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV

Laboratoř molekulární genetiky (vedoucí Michal Žurovec)

Laboratoř vývojové genetiky (vedoucí Marek Jindra)

Laboratoř molekulární cytogenetiky (vedoucí František Marec)

Laboratoř molekulární chronobiologie (vedoucí David Doležel)

Laboratoř výzkumu telomer (vedoucí Radmila Čapková Frydrychová)

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ROSTLIN

Epigenetika rostlin (vedoucí Iva Mozgová) 

Laboratoř molekulární cytogenetiky (vedoucí Jiří Macas)

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV - CENTRUM ALGATECH, TŘEBOŇ

Laboratoř fotosyntézy - Biosyntéza a funkce fotosyntetických pigmentů (vedoucí Roman Sobotka)

Laboratoř fotosyntézy - Biosyntéza a oprava fotosystému II (vedoucí Josef Komenda)

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV - Centrum nanobiologie a strukturní biologie, Nové Hrady

Laboratoř buněčné biologie (vedoucí Josef Lazar)